[Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]

Title: [Zahrádka, M; Žváček, D.; Mikulášek, M. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 146-148
Extent
146-148
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Mikulášek, Miroslav, Zahrádka, Miroslav a Žváček, Dušan. Současná sovětská literatura : próza, poezie, drama. 1. vyd. Praha : Lidové nakladatelství, 1984. 193 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.