[Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]

Název: [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 136-138
Rozsah
136-138
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury. 1. vyd. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1984. 160 s. Spisy filozof. fakulty Univ. J. E. Purkyně v Brně = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis - Facultas philosophica; Sv. 254.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.