Kudělka, Viktor

Varianty jmen:

Kudělka, Viktor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19.

Článek
Kudělka, Viktor. Čechovův přínos světovému dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, roč. 31, č. D29, s. 105–112.

Kapitola
Kudělka, Viktor. Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, s. 245–250.

Článek
Kudělka, Viktor. Jan Kollár a Srbové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, roč. 18, č. D16, s. 51–65.

Článek
Kudělka, Viktor. K morfologii současného dramatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, roč. 33, č. D31, s. 129–135.

Článek
Kudělka, Viktor. K otázce Kollárova působení v životě a díle Stanka Vraze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 87–100.

Článek
Kudělka, Viktor. K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. 79–92.

Kapitola
Kudělka, Viktor. K typologii moderny v jugoslávské literatuře. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 372–379.

Článek
Kudělka, Viktor. Kollárův podíl na formováni ilyrské poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 31–44.

Článek
Kudělka, Viktor. Kollárův vliv v básnictví Ilyrů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 83–98.

Článek
Kudělka, Viktor. [Krystýnek, Jiří. Z dějin česko-polských literárních vztahů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 163–164.

Kapitola
Kudělka, Viktor. Mytolog Bosny a údělu člověka : (Andrićův přínos světové literatuře). In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 439–448.

Článek
Kudělka, Viktor. Slovanské zdroje ilyrismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1976-1977, roč. 25-26, č. D23-24, s. 83–96.

Článek
Kudělka, Viktor. Slovinská literatura a romantismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 273–286.

Článek
Kudělka, Viktor. Slovinský literární realismus a jeho jugoslávský kontext. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 105–113.

Článek
Kudělka, Viktor. Sociální realismus a jeho dědictví ve slovinské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 229–241.

Článek
Kudělka, Viktor. Studium Cankarova díla v poválečném čtvrtstoletí : (bilance a výhledy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, roč. 23, č. D21, s. 151–171.

Článek
Kudělka, Viktor. [Válek, Vlastimil. K specifičnosti memoárové literatury]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, roč. 35, č. D33, s. 136–138.

Článek
Kudělka, Viktor. Žánrové proměny Prešernovy poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, roč. 29, č. D27, s. 61–70.

Kapitola
Kudělka, Viktor. Život proti smrti : (přínos jugoslávské literatury k boji proti fašismu a jeho dědictví). In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 284–292.