Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu

Variantní název
Человек и революция
Contributor
Jelínková, Jana (Translator)
Zdrojový dokument: Kudělka, Viktor. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 245-250
Rozsah
245-250
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document