Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu

Title: Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu
Variant title
Человек и революция
Contributor
Jelínková, Jana (Translator)
Source document: Kudělka, Viktor. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 245-250
Extent
245-250
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license