Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973

Title: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973
Contributor
Burian, Jaroslav (Editor)
Mikulášek, Miroslav (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1976
Extent
293 s.
Series
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 204
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 59320
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 9–11
Mikulášek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Литература и революция | 13–40
Mikulášek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
О периодизации истории русской советской литературы | 41–52
Kovalev, Valentin Archipovič
PDF
Chapter number Title Custom text
Историзм, конфликтность и литература социалистического реализма | 53–64
Burian, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Октябрьская революция и некоторые проблемы советской прозы | 65–71
Hrala, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Revoluce roku 1905 a vznik socialistického realismu v ruské literatuře | 73–80
Novotný, V.
PDF
Chapter number Title Custom text
[Portrét Majakovského] | [81]
PDF
Chapter number Title Custom text
Поэзия Маяковского и революционный пафос эпохи | 85–100
Novicov, Mihai
PDF
Chapter number Title Custom text
Маяковский и революция | 101–114
Bočarov, M. D.
PDF
Chapter number Title Custom text
Стихотворный фельетон Маяковского | 115–120
Jeršov, Leonid Fedorovič
PDF
Chapter number Title Custom text
Маяковский и его "Хат Хардет Хена" | 121–128
Johnson, C. A.
PDF
Chapter number Title Custom text
Воспитательные элементы в стихотворениях В. Маяковского для детей | 129–139
Kmita, A.
PDF
Chapter number Title Custom text
Проблема традиций и новаторства в творчестве В.В. Маяковского | 141–154
Kulinič, Andrej Vasil'jevič
PDF
hidden-section Revoluce a poezie
Chapter number Title Custom text
Revoluce a poezie | 155–164
Mathauser, Zdeněk
PDF
Chapter number Title Custom text
[Portrét Lunačarského] | [165]
PDF
Chapter number Title Custom text
Путь к театру революции : драматургия А.В. Луначарского | 169–174
Nicolescu, Tatiana
PDF
Chapter number Title Custom text
Anatolij Vasiljevič Lunačarskij - divadelní kritik | 175–184
Vlašínová, Vlasta
PDF
Chapter number Title Custom text
Václavek a Lunačarskij : (několik poznámek a srovnání) | 185–191
Suchomel, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
А.В. Луначарский - полпред революции на литературном фронте : (тезисы доклада) | 193–196
Trifonov, Nikolaj Aleksejevič
PDF
Chapter number Title Custom text
Луначарский и проблемы социалистического театра | 197–208
Dejč, Aleksandr Iosifovič
PDF
Chapter number Title Custom text
Kurt Konrad - divadelní kritik | 211–224
Závodský, Artur
PDF
Chapter number Title Custom text
E.F. Burian a jeho vztah k sovětskému avantgardnímu divadlu | 225–235
Bundálek, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Э. Пискатор в советской критике 20-30-х годов | 237–244
Schaumann, Gerhard
PDF
Chapter number Title Custom text
Člověk v revoluci : malá poznámka k velkému tématu | 245–250
Kudělka, Viktor
PDF
Chapter number Title Custom text
Satirik Jiří Haussmann a revoluce | 251–261
Pešta, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Русская романтическая поэма и революционное движение | 263–270
Kšicová, Danuše
PDF
Chapter number Title Custom text
"Literatura a revoluce" v polské literární vědě | 271–274
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Sándor Petőfi a ruská, ukrajinská i sovětská literatura | 275–280
Pražák, Richard
PDF
Chapter number Title Custom text
Sympozium "Literatura, umění a revoluce" | 281–288
Jelínková, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Z historie i současnosti katedry ruské a sovětské literatury a slovanských literatur | 289–293
Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav
PDF