K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici

Název: K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici
Variantní název:
  • Zu den Fragen innerer Voraussetzungen der illyrischen Bewegung in der kroatischen literarischen Überlieferung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. [79]-92
Rozsah
[79]-92
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tato stať se soustřeďuje k otázce vnitřních předpokladů tzv. ilyrismu v charvátské literární tradici 18. století. Nepůjde v ní o to, dokazovat stůj co stůj, že kořeny ilyrismu - prvního literárního a sociálně politického hnutí nové doby, které usilovalo o sjednocení všech Charvátů i ostatních Jihoslovanů - byly domácí, charvátské, jak to bylo příznačné pro některé práce literárních historiků z let meziválečných. Chce spíše naznačit nové možnosti při řešení této problematiky, možnosti, které se nabízejí, jakmile k ní přistoupíme už s dovršenou perspektivou celého hnutí, s vědomím toho, co ilyrismus v charvátském národním životě a národní kultuře vskutku vyřešil, jakmile namísto individuálního přínosu jednotlivých předchůdců ilyrismu položíme důraz na celkový průběh společenského a literárního dění v 18. století.