Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005

Název: Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005
Variantní název:
  • Das frühmittelalterliche Gräberfeld Klecany I – Grabungsausbeute 2005
Zdrojový dokument: Profantová, Naďa. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (editor); Měřínský, Zdeněk (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 82-93
Rozsah
82-93
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V květnu až listopadu 2005 proběhl záchranný výzkum na stavbě inženýrských sítí v zámecké zahradě na parcele 452 v Klecanech u Prahy. Celkem bylo zdokumentováno 37 hrobů, 32 se našlo "in situ". Pohřbení leželi na zádech, byli orientováni hlavou na západ. Jejich výbava i překrývání některých hrobů naznačují existenci minimálně 2 horizontů: staršího velkomoravského (konec 9. a počátek 10. století) a mladšího povelkomoravského (2. a 3. třetina 10. století). Mezi hroby staršího horizontu jsme rozpoznali i pohřby sociálně významných jedinců (bojovník, nákladné stříbrné náušnice moravského typu, hedvábí?). Pohřebiště v Klecanech I je současné s menším pohřebištěm uvnitř klecanského hradiště (Klecany II), které bylo zkoumáno v r. 2000. I na něm byli pohřbeni příslušníci elity. Díky nově zkoumaným pohřebištím je třeba uvažovat o větším stáří klecanského hradiště a tuto hypotézu testovat novým výzkumem.