Profantová, Naďa

Varianty jmen:

Profantová, Naďa (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Článek
Kloužková, Alexandra; Zemenová, Petra; Profantová, Naďa. Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezů z 6.–11. století z Roztok u Prahy. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 53–73.

Článek
Profantová, Naďa; Stolz, Daniel. Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 165–180.

Článek
Profantová, Naďa. Jubileum Jarmily Princové-Justové. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 302–304.

Článek
Profantová, Naďa. Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 27–44.

Článek
Hasil, Jan; Profantová, Naďa; Levá, Kateřina. Kovové artefakty jako klíč ke krajině a společnosti předpřemyslovských Čech. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 7–42.

Článek
Profantová, Naďa. Nové poznatky o vybraných nálezech z Libice nad Cidlinou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2000, roč. 49, č. M5, s. 175–181.

Článek
Profantová, Naďa. Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 7–40.

Článek
Profantová, Naďa. Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 79–[88].

Kapitola
Profantová, Naďa. Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, s. 82–93.

Článek
Hložek, Josef; Profantová, Naďa; Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1113–1125.