Jubileum Jarmily Princové-Justové

Název: Jubileum Jarmily Princové-Justové
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 302-304
Rozsah
302-304
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] JUSTOVÁ, J., 1968: Nálezové zprávy Archeologického ústavu ČSAV 1955–1964. Praha.

[2] JUSTOVÁ, J., 1979: Slovanské hradiště v Hradci u Stoda a Stodsko v raném středověku, PA LXX, 131–212.

[3] JUSTOVÁ, J., 1980: Archeologický výzkum na libicikém předhradí v letech 1974–1979, AR XXXII, 241–264, 351–357.

[4] JUSTOVÁ, J., 1985: Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou a v jeho zázemí v letech 1980–1984, AR XXXVII, 308–318, 357–360.

[5] JUSTOVÁ, J., 1990: Archeologický výzkum na předhradí slovanského hradiště v Libici nad Cidlinou a v jeho zázemí v letech 1985–1990, AR XLII, 661–673, 723–731.

[6] JUSTOVÁ, J., 1990: Dolnorakouské Podunají v raném středověku. Slovanská archeologie k jeho osídlení v 6.–11. století. Praha.

[7] JUSTOVÁ, J., 1995: Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, AR XLVII, 252–266.

[8] NECHVÁTAL, B.–DRAŠNAROVÁ, M., 2012: Životní jubileum Jarmily Princové-Justové, AR LXIV, 366–367.

[9] NECHVÁTAL, B.–PRINCOVÁ, J.–LIKOVSKÝ, J.–DRAŠNAROVÁ, M., 2009: Blahopřání Miroslavě Blajerové, AR LXI, 145–146.

[10] PRINCOVÁ, J.–MAŘÍK, J., 2006: Libice nad Cidlinou: Stav a perspektivy výzkumu, AR LVIII, 643–664.

[11] PRINCOVÁ-JUSTOVÁ, J., 1999: Libice nad Cidlinou: Zur ältesten Burgwallzeitlichen Besiedlung und zur Gründung der Burgwalls, PA XC, 107–152.

[12] PRINCOVÁ-JUSTOVÁ, J., 2003: Časně slovanské osídlení v Libici nad Cidlinou, PA XCIV, 161–182.

[13] PRINCOVÁ-JUSTOVÁ, J., 2004: Sídliště ze 7. až počátku 9. století v poloze "Staré Badry" u Opolánek, okr. Nymburk. Výsledky výzkumu v letech 1965–1966 a 1969–1973, PA XCV, 107–174.

[14] PRINCOVÁ-JUSTOVÁ, J.–NECHVÁTAL, B., 2018: Vzácné životní jubileum Miroslavy Blajerové, AH 43, 585–586.

[15] PRINCOVÁ-JUSTOVÁ, J.–SOMMER, P., 2015: Bořivoj Nechvátal osmdesátníkem, AR LXVII, 677–678.