Strom – využití druhotných surovin v každodenním životě obyvatel Západních Beskyd (na příkladu jedle a smrku)

Název: Strom – využití druhotných surovin v každodenním životě obyvatel Západních Beskyd (na příkladu jedle a smrku)
Zdrojový dokument: Michalička, Václav. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 43-54
Rozsah
43-54
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence