Między erotyką a świętością : (w poezji Kaspra Twardowskiego i Hieronima Morsztyna)

Název: Między erotyką a świętością : (w poezji Kaspra Twardowskiego i Hieronima Morsztyna)
Variantní název:
  • Between erotic and venerability (in poetry of Kasper Twardowski and Hieronim Morsztyn)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2008, roč. 11, č. 1, s. [53]-62
Rozsah
[53]-62
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá podobnými prvky v poezii dvou čelných představitelů tzv. druhé generace polských barokních autorů, Hieronyma Morsztyna a Kaspera Twardowského. Všímá si výrazných konvergencí zvláště v jednom ryse - zásadní proměně charakteru jejich tvorby. Záliba v tělesných rozkoších se s postupem času mění v kajícnost, kterou lze považovat z a jistý druh zpytování svědomí. Na příkladu konkrétních Morsztynových a Twardowského děl je představena jejich rozdílná koncepce lásky, konflikt tělesnosti a duchovnosti i návaznosti na středověkou a renesanční erotickou poezii.
The study deals with the similarities in the poetry of two leading representatives of so-called second generation of the Polish baroąue authors, Hieronim Morsztyn and Kasper Twardowski. The author analyzes the marked upturn in Morsztyn's and Twardowski's poetry as the main convergence. Differences in the authors' conception of Love, conflict between spirituality and sensuality as well as their relationship to the Medieval and Renaissance erotic poetry are discussed.