Slavica litteraria 2008, roč. 11, č. 1

Obrázek
Rok
2008
Rok vydání
2008
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-9 Ohlasy lidových písní a subjektivní romantismus u Čechů a Slováků Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[11]-25 Григорий Сковорода и Жозеф де Местр : (об одном забытом сюжете) Marčenko, Oleg | pdficon
[27]-34 Narácia a subjekt v poetike umeleckého diela Žemberová, Viera | pdficon
[35]-43 Saša Sokolov - rusko-kanadský Hrabal Kšicová, Danuše | pdficon
[45]-52 Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem) Všetička, František | pdficon
[53]-62 Między erotyką a świętością : (w poezji Kaspra Twardowskiego i Hieronima Morsztyna) Mucha, Aleksandra | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Page Title
[63]-67 Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii Petrus, Pavol | pdficon
[69]-80 Střední Evropa a Slované : (několik úvah a postřehů na okraj stejnojmenné knihy Iva Pospíšila) Dorovský, Ivan | pdficon
[81]-99 Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália) Žemberová, Viera | pdficon
[101]-105 Interpretace, čtení a prospektiva : (k tématu "historických mutací") Pavera, Libor | pdficon
[107]-114 Česká literatura a její mezinárodní souvislosti : (k českému vydání knihy Hany Voisine-Jechové Dějiny české literatury) Pospíšil, Ivo | pdficon
Jubilea
Page Title
[115]-128 Od poezie k literární vědě : profesor Ludvík Štěpán jubilující Pospíšil, Ivo | pdficon
[129]-130 K významnému životnímu jubileu Zdeňky Bergrové Kostelník, Jakub | pdficon
[131]-133 Profesor Jiří F. Franěk jako rusista : (k 85. narozeninám významného českého literárního vědce, překladatele a editora) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[135]-136 Kronika rodu Jana Duhy Pražák, Richard | pdficon
136-137 Literární dějiny mezi filologii a politikou Zelenka, Miloš | pdficon
137-139 Poľský projekt hodný uznania a rozvíjania Žemberová, Viera | pdficon
139-141 Za hranice žánrů Pokorný, Milan | pdficon
141-145 Bohatá úroda syntetických prací Kšicová, Danuše | pdficon
145-147 Ruská slavistika a P.D. Draganov Dorovský, Ivan | pdficon
147-149 Ukrajinská literárna história o sebe Žemberová, Viera | pdficon
149-150 Bliżej literatury - bliżej siebie: Czechy, Polska i Słowacja we wspólnym kręgu literaturoznawczym Maciejewska, Monika | pdficon
150-153 Běloruské a ruské povídky z Brna Pospíšil, Ivo | pdficon
154 Láska - věčná inspirace umění Kšicová, Danuše | pdficon
155-156 Češi o Lužických Srbech Kalina, Petr | pdficon
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Page Title
[157] I. kongres českých slavistů Pospíšil, Ivo | pdficon
158 Zajímavá mezioborová konference Štěpán, Ludvík | pdficon
158-160 Srovnávací literární věda ve 20. století : (mezinárodní konference o Antonu Ocvirkovi) Zelenka, Miloš | pdficon
160 XI. brněnská československá konference Slovensko mimo Slovensko Pospíšil, Ivo | pdficon
161 Připomínka Miroslava Válka Štěpán, Ludvík | pdficon
161-163 Konference o dějinách slavistiky v habsburské monarchii Zelenka, Miloš | pdficon
163 Rusista o slovenské literatuře Pospíšil, Ivo | pdficon
163-164 Skorunka o tvůrčím psaní Šaur, Josef | pdficon
164-165 Rusové a Morava Pospíšil, Ivo | pdficon
165 Fenomén moře v české a polské literatuře Štěpán, Ludvík | pdficon
Page Title
[166] Instrukce pro přispěvatele | pdficon