Back matter

Název: Back matter
Zdrojový dokument: Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014,
Typ
Závěrečné stránky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A