Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse)

Název: Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
176 s.
ISBN
978-80-210-7277-0
978-80-210-7278-7 (online : pdf)
978-80-210-7279-4 (online : ePub)
978-80-210-7280-0 (online : Mobipocket)
Jazyk
česky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1024636
Poznámka
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ústav FF MU
Obor
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 5–9
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Východoslovanský literární celek a ruská literatura | 11–14
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Specifikum ruského literárního vývoje | 15–25
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Hlubinné počátky "ruského literárního zázraku" | 27–42
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Literární směry v ruské literatuře 19. století: letmý exkurz | 43–49
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Ruský román a ruské proměny západoevropských žánrových modelů | 51–60
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Dovršitel a zakladatel (A. S. Puškin) | 61–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Nedokončený záměr: Úryvek | 67–81
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Anomálnost ruského románu | 83–89
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden-section Naturální škola
Chapter number Title Custom text
9. | Naturální škola | 91–101
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Gogolovi Starosvětští statkáři a starověký mýtus | 103–107
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Světový autor: trojí Dostojevskij | 109–116
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
12. | N. S. Leskov jako vývojová spojnice 18., 19. a 20. století | 117–126
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
13. | Kulminace a tranzice ruského románu ke konci 19. století: A. P. Čechov | 127–131
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
14. | Dva autorské typy ruské klasiky a moderny | 133–136
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
15. | Na hraně realismu a moderny: Lev Tolstoj | 137–141
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
16. | Přesahy minulosti: hlubina a okraj | 143–158
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
17. | Diskuse o jedné knize místo závěru. Ruský kánon 20. století aneb Ruská klasika a moderní literatura: návaznost, nebo hiát? : (Palimpsestičnost ruské literatury) | 159–166
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Výběrová bibliografie | 167–176
Pospíšil, Ivo
PDF