Pospíšil, Ivo

Varianty jmen:

Pospíšil, Ivo (preferováno)
Пocпишил, Ивo
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 990.

Článek
Pospíšil, Ivo. 13. kongres slavistů v Lublani: na křižovatce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 167–169.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. 1968 a 2009. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 3–5.

Článek
Pospíšil, Ivo. A new work by Milosav Čarkić on the background of his preceding writings. Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 119–129.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Alexandr Sergejevič Puškin v trojí projekci a česká "úzkost z dějin". In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, s. 283–288.

Článek
Pospíšil, Ivo. Almanach Nitra jako zrcadlo vlivného proudu slovenské literatury, literární vědy a kritiky. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 1, s. 40–42.

Článek
Pospíšil, Ivo. Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, roč. 42, č. D40, s. 53–62.

Článek
Pospíšil, Ivo. Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení. Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 1, s. 84–86.

Článek
Pospíšil, Ivo. Anglický průvodce po ruské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, roč. 48, č. X2, s. 96–97.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Anomálnost ruského románu. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, s. 83–89.

Článek

Článek
Pospíšil, Ivo. Antropologie a literatura: svody a úskalí. Slavica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 7–13.

Článek
Pospíšil, Ivo. Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, roč. 46, č. D44, s. 61–67.

Kniha
Pospíšil, Ivo. Areál a filologická studia. 2013

Článek
Pospíšil, Ivo. Areál a jeho vztahy. Новая русистика. 2009, roč. 2, č. 2, s. 69–78.

Článek
Pospíšil, Ivo. Areálová rusistika je v slavistice dominantní. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. 97–98.

Článek
Pospíšil, Ivo. Areálová studia a areálová vs. tradiční rusistika na III. kongresu českých slavistů. Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 2, s. 85–87.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Areálová studia a literární komparatistika. In: Pospíšil, Ivo. Areál a filologická studia. 2013, s. 76–95.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Areálové aspekty slavistiky v první polovině 20. století, Slované a střední Evropa. In: Pospíšil, Ivo. Areál a filologická studia. 2013, s. 15–28.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 49–55.

Článek
Pospíšil, Ivo. Arne Novák jako rusista : (poznámky k textům Arna Nováka o ruské literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 20022003, roč. 51-52, č. V5-6, s. 123–128.

Článek