Pospíšil, Ivo

Name variants:

Pospíšil, Ivo (preferred)
Пocпишил, Ивo
Content type
Displaying 1 - 25 of 990.

Chapter
Pospíšil, Ivo. "Nová filologie". In: Pospíšil, Ivo. Areál a filologická studia. 2013, pp. 96–100.

Chapter
Pospíšil, Ivo. "Nová genologie". In: Pospíšil, Ivo. Literární genologie. 2014, pp. 35–58.

Chapter
Pospíšil, Ivo. "Plodné znejistění" v próze F.X: Svobody a ruské a jiné mezinárodní souvislosti. In: Pospíšil, Ivo. K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. 2013, pp. 151–168.

Article
Pospíšil, Ivo. "Slavismy a antislavismy za jara národů" Franka Wollmana: analýzy a přesahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 85–93.

Article
Pospíšil, Ivo. "Stará" a "nová" komparatistika : pragmatismus a ruský maximalismus u Karla Čapka. Opera Slavica. 1993, vol. 3, iss. 1, pp. 16–24.

Chapter
Pospíšil, Ivo. "Stydlivost" tvorby : (Apollon Grigorjev, kreativní autoreflexe a vývojové vplývání ruské literatury). In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 31–39.

Article
Pospíšil, Ivo. "The old times" and the genre forms : an interpretative triangle. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 1, pp. 39–45.

Article
Pospíšil, Ivo. "Vybrané příběhy" filozofa literatury Olega Marčenka. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 143–145.

Article
Pospíšil, Ivo. "Новая русистика" и новая русистика на пороге 21 века. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 1, pp. 3–5.

Chapter
Pospíšil, Ivo. 1968 a 2009. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 3–5.

Article
Pospíšil, Ivo. A new work by Milosav Čarkić on the background of his preceding writings. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 119–129.

Article
Pospíšil, Ivo. Dva akademické časopisy. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 57–58.

Article
Pospíšil, Ivo. Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 53–62.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Alexandr Sergejevič Puškin v trojí projekci a česká "úzkost z dějin". In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 283–288.

Article
Pospíšil, Ivo. Almanach Nitra jako zrcadlo vlivného proudu slovenské literatury, literární vědy a kritiky. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 40–42.

Article
Pospíšil, Ivo. Analýza Petra Bicilliho a jeho bulharského působení. Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 84–86.

Article
Pospíšil, Ivo. Anglický průvodce po ruské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1999, vol. 48, iss. X2, pp. 96–97.

Article
Pospíšil, Ivo. Arne Novák jako rusista : (poznámky k textům Arna Nováka o ruské literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 123–128.

Chapter
Pospíšil, Ivo. Anomálnost ruského románu. In: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 2014, pp. 83–89.

Article

Article
Pospíšil, Ivo. Antropologie a literatura: svody a úskalí. Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 7–13.

Article
Pospíšil, Ivo. Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 61–67.