Aktuální slovakistika

Název: Aktuální slovakistika
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (editor)
Zelenka, Miloš (editor)
Zelenková, Anna (jiná role)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Rok vydání
2004
Rozsah
214 s.
Edice
  • Brněnské texty k slovakistice; 7
ISBN
80-210-3592-7
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 409213
Předmětová hesla
Poznámka
  • Sborník vyšel s podporou rozvojového grantu MŠMT ČR Multikulturalismus - filologie - sociální vědy a areálové studium slovenštiny.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 3–4
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Chapter number Title Custom text
Historik Václav Chaloupecký a Slovensko | 5–15
Blüml, Josef; Jiroušek, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Ohlédnutí za slovensko-českými souvislostmi evangelické tradice a hudební kultury : (jeden bratislavský příběh a jeho ozvěna) | 17–24
Blümlová, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
Na margo slovenského myslenia o literatúre | 25–29
Červeňák, Andrej
PDF
Chapter number Title Custom text
Vyjadrovacie prostriedky v platnom Obchodnom zákonníku | 31–41
Čulenová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury | 43–48
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Ukrajinská slovakistika v časovej reflexii | 49–55
Pachomova, Svìtlana Mykolajivna; Džoganík, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Rozvíjanie čitatelských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra | 57–62
Hincová, Katarína
PDF
Chapter number Title Custom text
Jihoslovanské paralely v jihočeských a a slovenských nářečích? : (zamyšlení nad materiálem doudlebského lexikonu) | 63–83
Holub, Zbyněk
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovenský romantizmus v kontextoch : (Levoča ako druhé alternatívne centrum slovenskej kultúry a vzdelanosti) | 85–94
Káša, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Ústrednosť filologického přístupu k odkazu sv. Cyrila a Metoda z hľadiska dejín slovenskej literatúry a z medziliterárneho hľadiska | 95–103
Koprda, Pavol
PDF
Chapter number Title Custom text
Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa | 105–112
Kubišová, Hedviga
PDF
Chapter number Title Custom text
K aktuálnym otázkam výskumu slovenskej a českej barokovej hymnológie | 113–116
Lauková, Silvia
PDF
Chapter number Title Custom text
K některým současným aktivitám prešovské literární vědy | 117–119
Machala, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
K interpretaci dvou typů milostné lyriky | 121–130
Mikulášek, Alexej
PDF
Chapter number Title Custom text
Jazykové postoje ako indikátor jazykového vedomia | 131–145
Nemcová, Emília
PDF
Chapter number Title Custom text
Jazyk slovenskej tlačenej reklamy : od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie | 147–168
Orgoňová, Oľga
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovenská literární věda: hledání nových poloh | 169–182
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Karel Mueller a slovenské motivy in margine | 183–187
Pospíšilová, Věra
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovenská literatura v české škole | 189–191
Skálová, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme | 193–196
Vargová, Mariana
PDF
Chapter number Title Custom text
První slovenský román | 197–203
Všetička, František
PDF
Chapter number Title Custom text
Od deskripcie k explanácii v slovakistike | 205–212
Žigo, Pavol
PDF