Rozvíjanie čitatelských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Zdrojový dokument: Hincová, Katarína. Aktuální slovakistika. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Jiné). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 57-62
Rozsah
57-62
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Note
Príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy Východiska, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatura na ZŠ a SŠ (KEGA 3/122203).
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document