Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů)

Název: Rusko-české uměnovědné paralely : (poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů)
Variantní název:
  • Russian-Czech parallels of the history of arts : (some notes on the history, culture and literature of some selected Slavonic nations)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. 2, s. [133]-139
Rozsah
[133]-139
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek Rusko-české uměnovědné paralely. Poznámky k historii, kultuře a literatuře vybraných slovanských národů se zabývá analýzou tvorby vybraných autorů nové vlny – L. Petruševské, S. Gedeona a J. Menzela. Jejich umělecká díla jsou zkoumána prostřednictvím Bachtinova principu karnevalizace, který nám může být nápomocný zejména při odhalování závažných, leč často skrytých, politických, kulturních a společenských problémů z období před a v průběhu transformace a z raně postsovětských let. Výše uvedení autoři se zajímají o mezilidské vztahy a sociální systém. Jejich cílem je snaha nalézt rovnováhu mezi společenským a uměleckým jazykem; zajímá je hranice mezi tím, co je akceptovatelné a co už ne. Jejich tvorba potvrzuje přetrvávající význam satirického přístupu umělce k vlastní nonkonformní tvorbě namířené proti oficiálnímu diskurzu.
My paper "Russian-Czech Art Studies Parallels. Remarks About History, Culture And Literature Of Selected Slavonic Nations" examines works of chosen new wave authors – L. Petrushevskaya, S. Gedeon and J. Menzel. Their pieces of art are analyzed through M. M. Bachtins. principle of carnivalisation which helps us with recovering of important problems of political, cultural and social background of the years before and during the transformation and in early post-soviet period. Above-cited authors are interested in modern interpersonal relations and social systems. Their aim is to discover the balance between social and artistic language that is acceptable and that is not. Their production confirms that a satiric attitude of an artist is still the most important device of nonconformist writers and film directors, whose works play against the official discourse.
Reference
[1] Bachtin, M., M. (1975), Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha: Odeon

[2] Binová, G. P. (1996a), Russkaja literaturnaja erotika. Istoričeskije i estetičeskije metamorfozy, Brno: Masarykova univerzita

[3] Binová, G. (1996b), Ot ironii k absurdu (k poetike "Novoj volny"), in: Litteraria humanitas IV, Brno: Masarykova univerzita, s. 379–389

[4] Buslakova, T. P. (2008), Современная русская литература: тенденции последнего десятилетия, Moskva: Vysšaja škola

[5] Dušková, M. (1998), Ljudmila Petruševskaja i svojeobrazije jeje metoda v kontekste "novoj volny", Diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita

[6] Ivanov, V. V. (1995), Film ve filmu, in: Tartuská škola. Sborník filmové teorie 2, Praha: NFA

[7] Nefagina, G. L. (1998b), Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch – načala 90-ch godov XX veka, Minsk: Ekonompress

[8] Pažítková, Š. (2008), Karnevalizace ve filmech Emira Kusturici. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci

[9] Porter, R. A. (1994), Russia's alternative prose, Oxford/Providence: Berg

[10] Shneidman, N. (2004), Russian Literature 1988–1994. The End of an Era, Toronto: University of Toronto Press

[11] Skoropanova, I. S. (1999), Russkaja postmodernistskaja literatura, Moskva: Nauka

[12] Slavnosti sněženek (Jiří Menzel, Československo, 1983)

[13] Indiánské léto (Saša Gedeon, Česká republika, 1995)

[14] Návrat idiota (Saša Gedeon, Česká republika, 1999)