Sociophonologie de la Received Pronunciation : résumé

Název: Sociophonologie de la Received Pronunciation : résumé
Zdrojový dokument: Ježek, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments. First published Brno: Masaryk University Press, 2021, pp. 225-226
Rozsah
225-226
Typ
Shrnutí
Jazyk
francouzsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A