Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments

Název: Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments
Variantní název:
  • Sociophonologie de la Received Pronunciation
Vydání
First published
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2021
Rozsah
271 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 509
ISBN
978-80-210-9832-9
978-80-210-9833-6 (online ; pdf)
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6480892
Anotace
  • Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti.
  • This work deals with Received Pronunciation (RP), the prestige accent in England and other parts of Great Britain. It examines the perception of this accent by English and Czech respondents. It also analyses the roles RP fulfils in the two environments. The first part provides both synchronic and diachronic theoretical frame that is inspired by a wealth of both up-to-date as well as historical literature. Furthermore, it analyses RP by means of sociolinguistic notions, especially those related to language prescription and standardisation. The practical part consists of a survey that has been made by means of a website with 18 recordings and an accompanying questionnaire. The recordings have been evaluated by 20 Czech and 20 English respondents. The survey also attempts to establish the sociolinguistic categories most closely linked with the mental construct of RP.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Miroslav Ježek
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Samples [audio]
Chapter number Title Custom text
Samples [audio] PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
1 | Introduction | 9–15
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section The rise of a standard
Chapter number Title Custom text
2 | The rise of a standard | 17–58
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Prescription and standardisation in linguistics | 59–66
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Received pronunciation: Upton's model | 67–110
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Research methodology
Chapter number Title Custom text
5 | Research methodology | 111–117
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Research results: quantitative and qualitative analyses | 119–208
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | RP innovations in Pronouncing Dictionaries | 209–213
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
8 | Conclusion | 215–224
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Sociophonologie de la Received Pronunciation : résumé | 225–226
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 227–236
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section List of tables
Chapter number Title Custom text
List of tables | 237–239
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section List of figures
Chapter number Title Custom text
List of figures | 240
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
List of phonetic symbols | 241–242
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Glossary
Chapter number Title Custom text
Glossary | 243–246
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Appendix 1
Chapter number Title Custom text
Appendix 1 | 247–249
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Appendix 2
Chapter number Title Custom text
Appendix 2 | 250–269
Ježek, Miroslav
PDF