Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments

Title: Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments
Variant title:
  • Sociophonologie de la Received Pronunciation
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2021
Extent
271 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 509
ISBN
978-80-210-9832-9
978-80-210-9833-6 (online ; pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6480892
Description
  • Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti.
  • This work deals with Received Pronunciation (RP), the prestige accent in England and other parts of Great Britain. It examines the perception of this accent by English and Czech respondents. It also analyses the roles RP fulfils in the two environments. The first part provides both synchronic and diachronic theoretical frame that is inspired by a wealth of both up-to-date as well as historical literature. Furthermore, it analyses RP by means of sociolinguistic notions, especially those related to language prescription and standardisation. The practical part consists of a survey that has been made by means of a website with 18 recordings and an accompanying questionnaire. The recordings have been evaluated by 20 Czech and 20 English respondents. The survey also attempts to establish the sociolinguistic categories most closely linked with the mental construct of RP.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Miroslav Ježek
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Samples [audio]
Chapter number Title Custom text
Samples [audio] PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
1 | Introduction | 9–15
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section The rise of a standard
Chapter number Title Custom text
2 | The rise of a standard | 17–58
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Prescription and standardisation in linguistics | 59–66
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Received pronunciation: Upton's model | 67–110
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Research methodology
Chapter number Title Custom text
5 | Research methodology | 111–117
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Research results: quantitative and qualitative analyses | 119–208
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | RP innovations in Pronouncing Dictionaries | 209–213
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
8 | Conclusion | 215–224
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Sociophonologie de la Received Pronunciation : résumé | 225–226
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 227–236
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section List of tables
Chapter number Title Custom text
List of tables | 237–239
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section List of figures
Chapter number Title Custom text
List of figures | 240
Ježek, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
List of phonetic symbols | 241–242
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Glossary
Chapter number Title Custom text
Glossary | 243–246
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Appendix 1
Chapter number Title Custom text
Appendix 1 | 247–249
Ježek, Miroslav
PDF
hidden-section Appendix 2
Chapter number Title Custom text
Appendix 2 | 250–269
Ježek, Miroslav
PDF