Sociophonology of Received Pronunciation : native and non-native environments

Image
Variant title
Sociophonologie de la Received Pronunciation
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Masaryk University Press
Year of publication
2021
Extent
271 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 509
ISBN
978-80-210-9832-9
978-80-210-9833-6 (online ; pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6480892
Description
  • Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv. RP) a její percepcí anglickými a českými mluvčími. Dále zkoumá role, které výslovnostní model plní v obou prostředích. Úvodní část práce předkládá diachronní i synchronní teoretický rámec, který vychází z bohaté současné i historické odborné literatury a analyzuje RP s využitím sociolingvistických pojmů, především z oblasti jazykové preskripce a standardizace. Praktická část je tvořena výzkumem, jenž byl proveden pomocí internetové stránky s 18 nahrávkami a doplňujícím dotazníkem. Tyto nahrávky byly evaluovány 20 anglickými a 20 českými respondenty. Výzkum se zabývá také sociolingvistickými kategoriemi, které pomáhají vytvářet ideový konstrukt spisovnosti.
  • This work deals with Received Pronunciation (RP), the prestige accent in England and other parts of Great Britain. It examines the perception of this accent by English and Czech respondents. It also analyses the roles RP fulfils in the two environments. The first part provides both synchronic and diachronic theoretical frame that is inspired by a wealth of both up-to-date as well as historical literature. Furthermore, it analyses RP by means of sociolinguistic notions, especially those related to language prescription and standardisation. The practical part consists of a survey that has been made by means of a website with 18 recordings and an accompanying questionnaire. The recordings have been evaluated by 20 Czech and 20 English respondents. The survey also attempts to establish the sociolinguistic categories most closely linked with the mental construct of RP.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Miroslav Ježek
Rights access
open access
hidden-section Samples [audio]
Page Chapter number Title
Samples [audio] | pdf icon
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
9-15 1 | Introduction | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section The rise of a standard
Page Chapter number Title
17-58 2 | The rise of a standard | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
59-66 3 | Prescription and standardisation in linguistics | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
67-110 4 | Received pronunciation: Upton's model | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Research methodology
Page Chapter number Title
111-117 5 | Research methodology | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
119-208 6 | Research results: quantitative and qualitative analyses | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
209-213 7 | RP innovations in Pronouncing Dictionaries | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Conclusion
Page Chapter number Title
215-224 8 | Conclusion | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
225-226 Sociophonologie de la Received Pronunciation : résumé | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Bibliography
Page Chapter number Title
227-236 Bibliography | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section List of tables
Page Chapter number Title
237-239 List of tables | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section List of figures
Page Chapter number Title
240 List of figures | pdf icon Ježek, Miroslav
Page Chapter number Title
241-242 List of phonetic symbols | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Glossary
Page Chapter number Title
243-246 Glossary | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Appendix 1
Page Chapter number Title
247-249 Appendix 1 | pdf icon Ježek, Miroslav
hidden-section Appendix 2
Page Chapter number Title
250-269 Appendix 2 | pdf icon Ježek, Miroslav