Kvázipostmodernismus znovu navštívený

Název: Kvázipostmodernismus znovu navštívený
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2012, roč. 15, č. Supplementum 1, s. [29]-40
Rozsah
[29]-40
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na příkladu vybraných děl Michala Viewegha autor sumarizuje několik rysů tzv. kvázipostmodernismu, jak je demonstroval v několika svých předchozích článcích, zejména utváření "nového člověka" a jeho "nové etiky", na metaliterární a sebestředný ráz této literatury a jeho "novou upřímnost".
On the example of the selected works by Michal Viewegh the author summarizes several features of the so-called quasipostmodernism he had demonstrated in his preceding articles, especially the formation of the "new man" and his "new ethics", the metaliterary and egoistical character of this type of literature and his "new sincereness".