Rusistika

Název: Rusistika
Zdrojový dokument: Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 85-88
Rozsah
85-88
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence