Burian, Jaroslav

Varianty jmen:

Burian, Jaroslav (preferováno)
Бypиaн, Яpocлaв
Буриян, Ярослав
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 35.

Článek
Burian, Jaroslav. Druhové a komposiční rysy románu Život Klima Samgina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, roč. 7, č. D5, s. 120–131.

Článek
Hošek, Radislav; Velkov, Velizar. Ein Tesserarius von Durostorum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 118–120.

Článek
Wollman, Frank. Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 5–14.

Článek
Burian, Jaroslav. K některým otázkám postav a kompozice v románových dílech M. Gorkého : (Foma Gordějev, Tři). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 35–48.

Článek
Závodský, Artur. K problematice slovesných druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 28–54.

Článek
Burian, Jaroslav. Ke stylistickým a kompozičním zvláštnostem "Okurovského cyklu" M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 111–119.

Článek
Pelikán, Jarmil; Burian, Jaroslav. [Mackiewicz, Stanisłav. Dostojewski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 120–123.

Článek
Burian, Jaroslav. O některých postavách románu Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, roč. 6, č. D4, s. 42–49.

Článek
Novák, Přemysl. Odkaz Leoše Janáčka Filosofické fakultě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, roč. 6, č. F1, s. 77–101.

Článek
Krystýnek, Jiří. Ondrášovská pověst v literatuře české a polské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, roč. 5, č. D3, s. 65–82.

Článek
Burian, Jaroslav. Paзвитиe pyccкoгo poмaнa XX в.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 81–90.

Článek
Burian, Jaroslav. Poéma N.A. Někrasova a sovětská poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. 39–42.

Kapitola
Burian, Jaroslav; Mikulášek, Miroslav. Rusistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 85–88.

Článek
Štěpaník, Karel. The reflection of social reality in Keats's poems and letters. Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 69–101.

Článek
Kocmanová, Jessie. The revolt of the workers in the novels of Gissing, James and Conrad. Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 119–143.

Článek
Burian, Jaroslav. Tradice historickotypologické metody v literární vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, roč. 14, č. D12, s. 5–17.

Kapitola
Burian, Jaroslav. Tvarová problematika Gorkého Podniku Artamonových. In: Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. 1973, s. 487–497.

Kapitola
Burian, Jaroslav. Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého. In: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. 1972, s. 237–247.

Článek
Burian, Jaroslav. Typizační a jiné tvárné postupy v románě Život Klima Samgina M. Gorkého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, roč. 22, č. D20, s. 141–154.

Článek
Burian, Jaroslav. Vědecká konference Padesát let sovětské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, roč. 17, č. D15, s. 221–222.

Článek
Hošek, Radislav. Verber tortum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 167–170.

Článek
Vysloužil, Jiří. Vizovská folklorní lokalita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1966, roč. 15, č. H1, s. 87–119.

Článek
Burian, Jaroslav; Pelikán, Jarmil. [Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, roč. 15, č. D13, s. 176–177.