Slovanská filologie

Název: Slovanská filologie
Zdrojový dokument: Večerka, Radoslav. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 39-43
Rozsah
39-43
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence