Blümlová, Dagmar

Varianty jmen:

Blümlová, Dagmar (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Kapitola
Blümlová, Dagmar. Anglistova lekce slavistiky jako inspirace a možnost perspektivy : (Aloys Skoumal a slovanské překlady Joyceova Odyssea). In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, s. 29–38.

Kapitola
Blümlová, Dagmar; Blüml, Josef. České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006). In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, s. 35–42.

Článek
Blümlová, Dagmar. Energie laskavosti - Энергия доброты : uzavřený příběh Ludmily Norajrovny Budagovové (1932–2022). Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 167–171.

Kapitola
Blümlová, Dagmar. Slovensko z českého pohledu let 1891-1914, aneb O trojím (slovenském) lidu řeč. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, s. 19–29.

Kapitola
Blümlová, Dagmar. Svět mladých roku 1968 v Mladém světě. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, s. 13–22.