Bretfeldová, Helena

Varianty jmen:

Bretfeldová, Helena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Bretfeldová, Helena. [Attwater, Donald. The penguin dictionary of saints. Ed. Catherine Rachel John ; The Penguin dictionary of religions. Edited by John R. Hinnells]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 86–88.

Článek
Bretfeldová, Helena. Bibliografie prací Jiřího Cetla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, roč. 34, č. B32, s. 10–13.

Článek
Bretfeldová, Helena. Bolzanův rok (1981) v české filozofické literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 110–114.

Článek
Bretfeldová, Helena. [Cirlot, Juan Eduardo. A dictionary of symbols]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, roč. 35, č. B33, s. 116–117.

Článek
Bretfeldová, Helena. Filozofická problematika na stránkách Indexu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, roč. 37, č. B35, s. 91–95.

Článek
Bretfeldová, Helena. Hans Küng a jeho "Otázka po Bohu" : na okraj jednoho pokusu obhájit oprávněnost víry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, roč. 35, č. B33, s. 67–76.

Článek
Bretfeldová, Helena. [Is it reasonable to believe in God? Ed. J. Houston]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 88.

Článek
Bretfeldová, Helena. Josef Hrdina : zamyšlení nad odkazem jednoho z propagátorů marxismu u nás. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, roč. 33, č. B31, s. 65–72.

Článek
Byčko, Ìhor Valentynovyč. K otázce leninského přístupu k historickofilozofickému bádání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, roč. 32, č. B30, s. 91–95.

Článek
Bretfeldová, Helena. [Koljadko, Vitalij Ivanovič. Bernard Bol'cano]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, roč. 34, č. B32, s. 103–104.

Článek
Bretfeldová, Helena. Konference Filozofie v dějinách a v současnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 89–91.

Článek
Bretfeldová, Helena. Profesorce Jiřině Popelové k životnímu jubileu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, roč. 35, č. B33, s. 103.

Článek
Bretfeldová, Helena. [Sousedík, Stanislav. Valerián Magni: 1586-1661: kapitola z kulturních dějin Čech 17. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, roč. 34, č. B32, s. 104–105.

Článek
Bretfeldová, Helena. Význam české marxistické meziválečné filozofické tradice pro formování české filozofie po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, roč. 36, č. B34, s. 31–34.