Čejka, Mirek

Varianty jmen:

Čejka, Mirek (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 47.

Článek
Čejka, Mirek. Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 35–43.

Kniha
Čejka, Mirek; Šlosar, Dušan; Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991

Kapitola
Optát, Beneš; Václav Philomates; Blahoslav, Jan. Grammatica česká, od knězа Beneše Optáta, a od kněze Václava Filomátesa předešlých let vydaná, a nyní od J.B.P. povysvětlená, nemalo i napravená a porozšířená. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 15–163.

Článek
Čejka, Mirek. [Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38, s. 170–173.

Článek
Čejka, Mirek. Indoevropská zemědělská terminologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 215–222.

Článek
Beckerman, Michael. Janáček a herbartovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1986, roč. 35, č. H21, s. 17–29.

Kapitola
Čejka, Mirek. Jmenný rejstřík. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 395–400.

Článek
Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt. K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 5–20.

Článek
Čejka, Mirek. [Kucarov, Ivan. Preizkazvaneto v bălgarskija ezik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 133–136.

Článek
Čejka, Mirek. Lexicostatistic dating and slavonic languages : some tentative results. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 39–52.

Článek
Čejka, Mirek. Lexikální signály kontextového zapojení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 131–138.

Kapitola
Blahoslav, Jan. Liber II [Methafora]. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 221–226.

Kapitola
Blahoslav, Jan. Liber III [Užívání slov cizích jazykův]. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 227–237.

Kapitola
Blahoslav, Jan. Liber sextus [qui continet farraginem vocum et phraseon elegantissimarum]. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 283–361.

Kapitola
Blahoslav, Jan. Liber V [o některých figurách menších k české grammatyce přináležících]. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 263–281.

Kapitola
Blahoslav, Jan. Liber VII : continet quasdam observationes et admonitiones de synonymis, epithesis, dialectis, pronunciatione. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 363–380.

Kapitola
Čejka, Mirek; Krmíčková, Helena. Nad dvěma utrakvistickými díly Jakoubka ze Stříbra : (O Boží krvi, Zpráva, jak Sněm konstantský o svátosti večeře Kristovy nařídil). In: Jakoubek ze Stříbra. Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra. 2009, s. 5–27.

Článek
Čejka, Mirek. [Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1983, roč. 32, č. A31, s. 92–95.

Článek
Lamprecht, Arnošt; Čejka, Mirek. Nostratická teorie a její materiálové zdůvodnění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 7–20.

Kapitola
Jakoubek ze Stříbra. O Boží krvi. In: Jakoubek ze Stříbra. Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra. 2009, s. 29–88.

Článek
Čejka, Mirek. O problémech slova v čínštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 185–190.

Kapitola
Čejka, Mirek; Šlosar, Dušan; Nechutová, Jana. Obsah. In: Čejka, Mirek. , Šlosar, Dušan. , Nechutová, Jana. Gramatika česká Jana Blahoslava. 1991, s. 427–[429].

Kapitola
Čejka, Mirek. Postavení jistotní modality ve struktuře výpovědi. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, s. 53–62.

Článek
Čejka, Mirek. Povídky ze staré Číny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 11, č. D9, s. 292.