Cenková, Pavla

Varianty jmen:

Cenková, Pavla (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek
Cenková, Pavla. "Neobarokní" romantický historismus na příkladu sakrální tvorby Benedikta Edeleho a Josefa Břenka. Opuscula historiae artium. 2013, roč. 62, č. 2, s. 152–159.

Článek
Cenková, Pavla. Brněnští měšťanští sochaři první poloviny 19. století : příspěvky ke slovníku umělců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, roč. 54, č. F49, s. 137–158.