Darebný, Jan

Varianty jmen:

Darebný, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Kapitola
Darebný, Jan. Análisis. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 46–192.

Kapitola
Darebný, Jan. Bibliografía consultada. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 203–208.

Kapitola
Darebný, Jan. Conceptos generales. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 14–45.

Kapitola
Darebný, Jan. Conclusiones. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 193–198.

Kapitola
Darebný, Jan; Mikeš, Vladimír. Entrevista a Vladimír Mikeš : apéndice. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 209–216.

Kapitola
Darebný, Jan. Índice. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 5–6.

Kapitola
Darebný, Jan. Introducción. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 7–13.

Článek
Darebný, Jan. [Rodríguez-Vázquez, Rosalía. The rhythm of speech, verse and vocal music: a new theory]. Études romanes de Brno. 2012, roč. 33, č. 2, s. 226–228.

Kapitola
Darebný, Jan. Spanish verse and Czech verse translation of the polymetric plays of Calderón de la Barca : summary. In: Darebný, Jan. Verso español y verso checo : traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. 2018, s. 199–202.

Článek
Darebný, Jan. Úvod do teorie verše. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 2, s. 151–153.