Fišer, Rudolf

Varianty jmen:

Fišer, Rudolf (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Fišer, Rudolf; Kolejka, Josef. František Hejl šedesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 8–14.

Článek
Fišer, Rudolf. [Halaga, Ondrej Rodmil. Košice - Balt : Výroba a obchod v styku východoslovenských miest s Pruskom (1275-1526)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, roč. 25-26, č. C23-24, s. 261–263.

Článek
Fišer, Rudolf. Krakovský trh ve druhé polovině 17. století a jeho význam pro moravská a slovenská města. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 99–106.

Článek
Hejl, František; Fišer, Rudolf. Obchod východoslovenských měst se zahraničím ve století protihabsburských povstání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 109–122.

Článek
Fišer, Rudolf. [Pražák, Richard. Slovenské dějiny v období feudalismu (od počátku do r. 1848)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 195–196.

Kapitola
Fišer, Rudolf. Rejstřík jmen. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, s. 266–276.

Článek
Fišer, Rudolf. Sovětští historikové o vzniku a podstatě ruského absolutismu : (pohled na diskusi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 159–168.