Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století

Název: Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století
Variantní název:
  • Ideological source "revolting" thinking in the West in the sixties of the 20th
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. [153]-173
Rozsah
[153]-173
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Author in the text presents the diskurs of "Revolting thinking" of the Sixties. This diskurs is based on specific western intelectual environ. Left western intelectuals, inspired by marxism, created new methodological concepts in describing modern west society as existencialism, structuralism, Frankfurt school, engaged sociology or conflict theory. These trends inspired during the time of sixties in 20th century mostly the students, who participated in various demonstrations against the west capitalist regimes and against consumerism.