2

Title: Studia historica Brunensia
Rok: 2010
Ročník: 57
Číslo: 2
Rok vydání
2010
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Ústav FF MU
Title Document
"Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II. | [3]–28
Reitinger, Lukáš
PDF
Title Document
Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates | [29]–49
Chvojka, Michal
PDF
Title Document
Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky | [51]–72
Vlha, Marek
PDF
Title Document
Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně | [73]–82
Havlíková, Lubomíra
PDF
Title Document
Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945 | [83]–111
Štěpánek, Václav
PDF
Title Document
Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě | [113]–151
Massowová, Dana
PDF
Title Document
Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století | [153]–173
Nesiba, Jiří
PDF