Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia historica Brunensia 2010, roč. 57, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10

Článek
Reitinger, Lukáš. "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 3–28.

Článek
Vlha, Marek. Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 51–72.

Článek
Back matter. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. .

Článek
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 175.

Článek
Havlíková, Lubomíra. Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 73–82.

Článek
Massowová, Dana. Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 113–151.

Článek
Chvojka, Michal. Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 29–49.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. .

Článek
Nesiba, Jiří. Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 153–173.

Článek
Štěpánek, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. 83–111.