Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2010, vol. 57, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 10 of 10

Article
Reitinger, Lukáš. "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 3–28.

Article
Vlha, Marek. Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 51–72.

Article
Back matter. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. .

Article
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 175.

Article
Havlíková, Lubomíra. Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 73–82.

Article
Massowová, Dana. Plk. Otto Wagner (1902–1974) : životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na západě. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 113–151.

Article
Chvojka, Michal. Die Märzrevolution von 1848 in Wien und das Ende des vormärzlichen Polizeistaates. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 29–49.

Article
Front matter. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. .

Article
Nesiba, Jiří. Ideové zdroje "revoltujícího" myšlení na západě v 60. letech 20. století. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 153–173.

Article
Štěpánek, Václav. Problém kolonizace Kosova a Metochie v letech 1918–1945. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 83–111.