Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky

Název: Vojta Náprstek a Antonín Dignowity : ideový svět dvou náboženských svobodomyslníků v počátcích krajanské Ameriky
Variantní název:
  • Vojta Náprstek and Antonín Dignowity : the ideal world of two freethinkers in the beginning of Czech community in the USA
Autor: Vlha, Marek
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. [51]-72
Rozsah
[51]-72
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study "Vojta Náprstek and Antonín Dignowity : the ideal world of two freethinkers in the begining of Czech community in the USA" deals with comparision of religious, national, social and political ideas of two representatives of Czech immigration in the USA in the mid-nineteenth century.
Note
Tato studie vznikla za podpory grantu GAČR P405/10/J060 v rámci bilaterálního výzkumného projektu Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století.