"Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.

Název: "Král český a polský" : úvahy nad panovnickým titulem Vratislava II.
Variantní název:
  • "King of Bohemia and Poland" : the thinking about the royal title of Wratislaw II.
  • König von Böhmen und Polen : Überlegungen über den Herrscherstitel Wratislaws II.
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2010, roč. 57, č. 2, s. [3]-28
Rozsah
[3]-28
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This essay is thinking about the sense and the reasons of Czech supremacy over Poland, which the chronicler Cosmas attributed to Vratislav II. (1061–1092). It is said that Vratislav boasted about the title "King of Bohemia and Poland" since 1085.
Note
Tato studie vznikla s podporou výzkumného záměru MSM 0021 622 426: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.