Holubová, Zuzana

Varianty jmen:

Holubová, Zuzana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Kapitola
Holub, Petr; Holubová, Zuzana. Archeologický výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, s. 234–281.

Kapitola
Holubová, Zuzana. K otázce horákovské "expanze" do oblasti lužických popelnicových polí. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. 2011, s. 54–65.

Kapitola
Doušek, Roman; Holubová, Zuzana. Muzejní výzkum. In: Doušek, Roman. , Holub, Petr. , Holubová, Zuzana. , Janeček, Petr. , Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014, s. 189–233.

Článek
Šlancarová, Věra; Staněk, Pavel; Holubová, Zuzana; Přichystal, Antonín. Příběh o Tristanovi : středověký kadlub z Panenské ulice v Brně. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 373–386.

Článek
Parma, David; Holubová, Zuzana; Rybářová, Klára. Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 21–46.

Kniha
Doušek, Roman; Holub, Petr; Holubová, Zuzana; Janeček, Petr; Obrovský, Jan. Úvod do etnologického výzkumu. 2014