Janák, Vratislav

Varianty jmen:

Janák, Vratislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Janák, Vratislav. K rozvoji textilnictví ve starším a středním eneolitu Horního Slezska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, roč. 58-59, č. M14-15, s. 231–261.

Článek
Janák, Vratislav. Keramika typu Retz-Křepice-Bajč ve středním Podunají a problémy jejího vzniku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1975-1976, roč. 24-25, č. E20-21, s. 25–33.

Článek
Janák, Vratislav. Nová lokalita s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou u Kuchařovic na Znojemsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 125–134.

Článek
Janák, Vratislav. [Pogoževa, Ajna Petrovna. Antropomorfnaja plastika Tripol'ja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1987, roč. 36, č. E32, s. 155–158.

Článek
Janák, Vratislav. Pojmy ka a ba ve staroegyptském náboženství. Religio. 2000, roč. 8, č. 1, s. 15–40.