Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století

Název: Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století
Variantní název:
  • A Czech Catholic view of Orthodox philosophy and theology from the 1920s to the 1940s
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2016, roč. 63, č. 1, s. 89-101
Rozsah
89-101
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article examines the Catholic reception of works published in journals in the first half of the 20th century by Orthodox philosophers, theologians and writers, and explains their importance in Czech culture during this period.
Note
Tato studie vychází v rámci grantu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu (GAČR, P 410, 15-17092S).