Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století

Title: Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století
Variant title
A Czech Catholic view of Orthodox philosophy and theology from the 1920s to the 1940s
Source document: Studia historica Brunensia. 2016, vol. 63, iss. 1, pp. 89-101
Extent
89-101
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
This article examines the Catholic reception of works published in journals in the first half of the 20th century by Orthodox philosophers, theologians and writers, and explains their importance in Czech culture during this period.
Summary language
Note
  • Tato studie vychází v rámci grantu Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu (GAČR, P 410, 15-17092S).