Kamenická, Eva

Varianty jmen:

Kamenická, Eva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Kamenická, Eva. Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 319–345.

Článek
Kamenická, Eva. Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 57–80.

Článek
Kamenická, Eva. Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 377–395.