Kovář, Michal

Varianty jmen:

Kovář, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Kapitola
Kovář, Michal. Bibliografie. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 57–88.

Článek
Kovář, Michal. Čelakovského překlady a ohlas písní laponských (loparských). Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 67–76.

Kapitola
Kovář, Michal. Dějiny české recepce estonské literatury. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 11–51.

Kapitola
Kovář, Michal. Ediční poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 9–10.

Kapitola
Kovář, Michal. Estonian literature in the Czech lands : summary. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 55–56.

Kniha
Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017

Kniha

Kapitola
Kovář, Michal. Obsah. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 5.

Článek
Blažek, Václav; Hofírková, Lucie; Kovář, Michal. Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 189–224.

Kapitola
Kovář, Michal. Úvod. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 7–10.

Článek
Blažek, Václav; Kovář, Michal. Z historie uralistiky : pionýrské období (9. stol. – 1850). Linguistica Brunensia. 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 273–292.

Článek
Blažek, Václav; Kovář, Michal. Z historie uralistiky II. (polovina 19. st. – současnost). Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1, s. 155–179.

Kapitola
Kovář, Michal. Závěr. In: Kovář, Michal. Estonská literatura v Čechách. 2017, s. 52–54.