Krejčová, Elena

Varianty jmen:

Krejčová, Elena (preferováno)
Michajlova-Krejčova, Elena
Крейчова, Елена
Михайлова-Крейчова, Елена
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Krejčová, Elena. Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 85–86.

Kniha
Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014

Článek
Krejčová, Elena. Dvě nové monografie ze srovnávací slovanské jazykovědy. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 82–85.

Článek
Krejčová, Elena. Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině. Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 4, s. 58–59.

Článek
Krejčová, Elena. Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017. Opera Slavica. , roč. 27, č. 4, s. 61–64.

Článek
Krejčová, Elena. Na cestě k poznání : sborník k padesátinám profesora Vladimira Penčeva. Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 3, s. 55–56.

Článek
Krejčová, Elena. O chybách při překladu ze slovanských jazyků. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 75–77.

Článek
Krejčová, Elena. O problematice překladu evropských právních textů. Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 2, s. 77–78.

Článek
Krejčová, Elena. Pracovní setkání věnované bulharistice ve středoevropském kontextu na FF MU. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 4, s. 54–55.

Kniha

Článek
Krejčová, Elena. Stránky z bulharské literatury. Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 2, s. 59–61.

Článek
Michajlova-Staljanova, Nadežda; Krejčová, Elena. Метафоризация на мисълта в българския, руския и чешкия език. Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 2, s. 33–40.

Článek
Krejčová, Elena. Сложни лични и фамилни имена в българския език. Opera Slavica. 1999, roč. 9, č. 2, s. 27–30.