Krejčová, Elena

Varianty jmen:

Krejčová, Elena (preferováno)
Michajlova-Krejčova, Elena
Крейчова, Елена
Михайлова-Крейчова, Елена
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 125.

Kapitola
Krejčová, Elena. A. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 7–12.

Kapitola
Krejčová, Elena. Aktuální členění větné. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 75–92.

Kapitola
Krejčová, Elena. B. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 13–16.

Článek
Krejčová, Elena. Bezpečnost silničního provozu v jazykovém obrazu světa dětí a mládeže. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 85–86.

Kapitola
Krejčová, Elena. Bibliografie. In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 137–143.

Kapitola
Krejčová, Elena. C. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 17–18.

Kapitola
Krejčová, Elena. Č. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 19–20.

Kapitola
Krejčová, Elena. Čas a počasí. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 23–27.

Kniha
Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014

Kapitola
Krejčová, Elena. Ch. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 41.

Článek
Krejčová, Elena. Cyril a Metoděj a velkomoravská misie očima bulharské menšiny v česku. Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 149–157.

Kapitola
Krejčová, Elena. D. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 21–28.

Kapitola
Krejčová, Elena. Doprava, cestování. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 81–89.

Kapitola
Krejčová, Elena. Dům. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 7–16.

Článek
Krejčová, Elena. Dvě brněnské konference věnované překladu a jeho výzvám. Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 2, s. 86–89.

Článek
Krejčová, Elena. Dvě nové monografie ze srovnávací slovanské jazykovědy. Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 4, s. 82–85.

Kapitola
Krejčová, Elena. E. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 29–30.

Kapitola
Krejčová, Elena. Ekonomika. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník : s úkoly na procvičování slovní zásoby : lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 2014, s. 103–107.

Kapitola
Krejčová, Elena. Excerpovaná literatura (v abecedním pořadí). In: Krejčová, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století. 2016, s. 13–14.

Kapitola
Krejčová, Elena. F. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 31–34.

Kapitola
Krejčová, Elena. G. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 35.

Kapitola
Krejčová, Elena. H. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 36–40.

Kapitola
Krejčová, Elena. I. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 42–46.

Kapitola
Krejčová, Elena. J. In: Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 2014, s. 47–49.