Úřední praxe biskupské konzistorní kanceláře v Českých Budějovicích na přelomu 18. a 19. století při potvrzování a ověřování dokumentů

Název: Úřední praxe biskupské konzistorní kanceláře v Českých Budějovicích na přelomu 18. a 19. století při potvrzování a ověřování dokumentů
Variantní název:
  • Official practice konzistorní [i. e. of consistorial] episcopal office in the České Budějovice in the late 18th and 19th centuries during the validation and verification of documents
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. [251]-261
Rozsah
[251]-261
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Episcopal consistorial office in České Budějovice was created in 1784 and 1785. Since its origin it has been one of the most modern offices not only on the teritorry of Czech lands but also in the whole Habrburg monarchy. It produced all known kinds and types of documents including verified copies of documents, called traditionally by the Church customs as the "autentisatio" and "legalisatio". This paper focuses especially on the relationship between them, comparison with common vidimates and confirmation papers, official practice of production of these verifications and confirmations, legal consequentions, formal differences, practical using, as well as their development to 1850.