Studia historica Brunensia 2013, roč. 60, č. 1-2

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
ISBN
978-80-210-7685-3
Ústav FF MU
Page Title
[3]-6 Vladimír Vašků octogenarius | pdficon
Page Title
[7]-10 Poděkování studentů Gablerová, Alice | pdficon
Page Title
[11]-23 Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.) Kalhous, David | pdficon
Page Title
[25]-39 Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského skriptoria Havel, Dalibor | pdficon
Page Title
[41]-63 Litterae ad beneficia ecclesiastica : sonda do fungování biskupské kanceláře na konci 13. století Führer, Lukáš | pdficon
Page Title
[65]-76 Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu Šmídová-Malárová, Lenka | pdficon
Page Title
[77]-91 Thomae Cisterciensis – In Cantica canticorum commentarii, Libri quinque Dospiva, David | pdficon
Page Title
[93]-100 Mírotvorné působení ruské církve ve 14. století Boček, Pavel | pdficon
Page Title
[101]-108 Bzenec jako sídlo moravského markraběte Prokopa Vítová, Jana | pdficon
Page Title
[109]-113 Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie (1416) z archivu v Klosterneuburgu Krafl, Pavel | pdficon
Page Title
[115]-133 Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421 Bárta, Stanislav | pdficon
Page Title
[135]-141 Veletinská listina z roku 1447 Hlaváček, Ivan | pdficon
Page Title
[143]-156 K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře Krmíčková, Helena | pdficon
Page Title
[157]-176 Filigrány dochované v nejstarších městských knihách Boskovic a Letovic z let 1484–1761 Musilová, Ivana | pdficon
Page Title
[177]-187 Intuice jako předpoklad aktivity papežských nunciů ve střední Evropě : příklady Germanica Malaspiny a Antonia Caetaniho z přelomu 16. a 17. století. Černušák, Tomáš | pdficon
Page Title
[189]-199 Legitimační pasy pro soukromé posly Sviták, Zbyněk | pdficon
Page Title
[201]-211 K vývoji patrimoniální správy na velehradském panství Čoupek, Lukáš | pdficon
Page Title
[213]-228 Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly Glejtek, Miroslav | pdficon
Page Title
[229]-239 Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila | pdficon
Page Title
[241]-250 Pozůstalost archiváře Theodora Rosenthala Kahuda, Jan | pdficon
Page Title
[251]-261 Úřední praxe biskupské konzistorní kanceláře v Českých Budějovicích na přelomu 18. a 19. století při potvrzování a ověřování dokumentů Martínková, Lenka | pdficon
Page Title
[263]-271 František Vilém Horký - badatel a regionální historik přelomu 18. a 19. století Němečková, Věra | pdficon
Page Title
[273]-279 Prameny pro rekonstrukci knihovních fondů klášterů cisterciáckého řádu na Moravě Pavelková, Jindra | pdficon
Page Title
[281]-296 Vrácená tovární oprávnění z konce 18. a první poloviny 19. století jako dokumenty z hlediska novověké diplomatiky Smutný, Bohumír | pdficon
Page Title
[297]-307 Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí Jurkovič, Ladislav | pdficon
Page Title
[309]-333 Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Sloup – Molenburk, aneb O zapomenutém projektu Sychra, Petr | pdficon
Page Title
[335]-338 "Mein Schüler Hrubý" : drobnost k odborným počátkům pozdějšího brněnského profesora Pátková, Hana | pdficon
Page Title
[339]-352 Moravští advokáti za první světové války Malíř, Jiří | pdficon
Page Title
[353]-362 Zaniklé historické právní normy a současnost Štarha, Ivan | pdficon