Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia historica Brunensia 2013, roč. 60, č. 1-2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 32

Článek
Kahuda, Jan. Pozůstalost archiváře Theodora Rosenthala. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 241–250.

Článek
Smutný, Bohumír. Vrácená tovární oprávnění z konce 18. a první poloviny 19. století jako dokumenty z hlediska novověké diplomatiky. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 281–296.

Článek
Malíř, Jiří. Moravští advokáti za první světové války. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 339–352.

Článek
Vladimír Vašků octogenarius. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 3–6.

Článek
Kalhous, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 11–23.

Článek
Glejtek, Miroslav. Pečatenie v novovekých hodnoverných miestach na príklade Spišskej a Nitrianskej kapituly. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 213–228.

Článek
Jurkovič, Ladislav. Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 297–307.

Článek
Vítová, Jana. Bzenec jako sídlo moravského markraběte Prokopa. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 101–108.

Článek
Hlaváček, Ivan. Veletinská listina z roku 1447. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 135–141.

Článek
Dospiva, David. Thomae Cisterciensis – In Cantica canticorum commentarii, Libri quinque. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 77–91.

Článek
Krmíčková, Helena. K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 143–156.

Článek
Führer, Lukáš. Litterae ad beneficia ecclesiastica : sonda do fungování biskupské kanceláře na konci 13. století. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 41–63.

Článek
Boček, Pavel. Mírotvorné působení ruské církve ve 14. století. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 93–100.

Článek
Bárta, Stanislav. Falzum zástavní listiny Zikmunda Lucemburského pro Václava Sekáče z Újezdce z 2. ledna 1421. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 115–133.

Článek
Sviták, Zbyněk. Legitimační pasy pro soukromé posly. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 189–199.

Článek
Havel, Dalibor. Glosy a jejich role při odhalování nejstarší vrstvy břevnovského skriptoria. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 25–39.

Článek
Back matter. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. .

Článek
Šmídová-Malárová, Lenka. Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 65–76.

Článek
Pátková, Hana. "Mein Schüler Hrubý" : drobnost k odborným počátkům pozdějšího brněnského profesora. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 335–338.

Článek
Gablerová, Alice. Poděkování studentů. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 7–10.

Článek
Čoupek, Lukáš. K vývoji patrimoniální správy na velehradském panství. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 201–211.

Článek
Obsah - Contents - Inhalt - Содержание. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 363–364.

Článek
Jordánková, Hana, Sulitková, Ludmila. Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 229–239.