Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí

Název: Vyšetřování před rokem 1850 ve světle případu zabití Matouše Tlacha z Kobylí
Variantní název:
  • Investigations before 1850 in the light of the case of the killing of Matthew Tlach from Kobylí
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. [297]-307
Rozsah
[297]-307
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The aim of this work is to map the investigative procedure, using an example of a case in today Břeclav district. Special focus is placed on the information from the interrogation protocols and their influence on individual acts during the investigation. It also examines which authorities conducted the investigation of crime and which authorities were assisting them.